Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği

Yardımlarınız İçin

Hesap Bilgilerimiz

face twit

ADEMDER

sınırlı sayıda Eğitim Bursu verecektir. 

Kurban Bağışı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

ATALAR SÖZÜ

Aklın Gözü 

Sevdün ol dilberi söz eslemedün vay gönül

Eyledün kendözüni âleme rüsvây gönül

Sana cevr eylemede kılmaz o pervây gönül

Cevre sabr eyleyimezsin n’ideyin hay gönül

Gönül eyvây gönül vay gönül eyvây gönül.

 

Bilmedüm derd-i dilün ölmek imiş dermânı

Öleyin derd ile tek görmeyeyin hicrânı

Mihnet ü derd ü game olmağiçün erzânî

Avnîyâ sencileyin mihnet ü gam-keş kanı

Gönül eyvây gönül vay gönül eyvây gönül.

Fatih Sultan Mehmed Han

 

İlim uçsuz bucaksız bir ummanı andırır...

 MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ

İslâm âlimlerinin ve evliyânın büyüklerinden. Asıl adı Muhammed’dir. Lakabı Celâleddîn olup, Anadolu’ya gelip yerleştiği için, Rûmî diye anılmıştır. Ayrıca, Molla Hünkâr, Hüdâvendigâr, Sultân-ül-âşikîn, Sultân-ül-Mahbûbîn, Mollay-ı Rûm gibi lakablarla da anılmış olup, Mevlânâ diye meşhûr olmuştur. Mevlânâ, efendimiz demektir. Soyundan gelenlere Çelebi denmektedir. Babası Sultân-ül-ulemâ Muhammed Behâeddîn Veled, annesi Mü’mine Hâtun’dur. Soyu baba tarafından hazret-i Ebû Bekr-i Sıddîk’a, anne tarafından İbrâhim Edhem hazretlerine ulaşmaktadır. 1207 (H.604) senesinde Belh şehrinde doğdu. 1273 (H. 672) senesinde Konya’da vefât etti.

Devamını oku...Bağlantısı  

    

GÖRGÜ KURALLARI (âdâb-ı muâşeret):  

Cemiyet hayatında uyulması gereken davranış kâideleri, âdâb-ı muâşeret. Aynı memlekette yaşayan insanların, günlük hayatlarında birbirleriyle olan münâsebetlerinin çoğu bu kâidelere dayanır. Devamı...