Adem Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği

  • Misafir kardeş öğrencilerimiz

  • Mezunlarımız ile sabah kahvaltısı...

  • Yurt Öğrencileri ile Teknik geziler

  • Tarih ve İnsan

  • Tahta Aylık Kültür ve Eğitim Dergisi

  • Mezun Kahvaltıları

  • Ademder Akademi Toplantıları

TEFVÎZNÂME

 

Hak, şerleri hayr eyler,

Zannetmeki gayr eyler,

Ârif ânı seyr eyler,

Mevlâ görelim neyler,

Neylerse, güzel eyler...

Devamını oku

İBN-İ DÜREYHİM

On dördüncü yüzyılda yetişmiş zoolog ve fıkıh âlimi. İsmi, Ali bin Muhammed bin Abdülazîz bin Fütûh es-Sa’lebî olup, lakabı Tâcüddîn’dir. İbn-i Düreyhim veya İbn-i Ebi’l-Hayr diye bilinir. 1312 (H.712) senesinde Musul’da doğdu. 1360 (H. 762) senesinde Habeşistan’a elçi giderken Kus şehrinde vefâtetti.

Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. Kırâat ilmini Ebû Bekr bin Sencer el-Mûsulî’den, fıkıh ilmini ŞeyhNûreddîn Ali bin Şeyh-ul-Uyeyne’den öğrendi. El-Hâvî ve İbn-i Mu’tî’nin Elfiye kitabını ezberledi. Alâaddîn ibni Türkmânî ve Şemseddîn el-İsfehânî’den ilim öğrendi. Nûreddîn el-Hemedânî’den Sahîh-i Buhârî’yi dinledi. Ebû Hayyan ve başka âlimlerden çok sayıda kitab okudu.

Devamını oku...Bağlantısı  

Uzun olma keserler, kısa olma basarlar,

Acı olma atarlar, tatlı olma yutarlar...

 

Âyîne (farsça isim): Ayna

 

Âyînesi işidir kişinin, lâfa bakılmaz,

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.